Opieka Koordynowana

Przychodnia NZOZ Eskulap w Iwanowicach realizuje Opiekę Koordynowaną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego .

Lekarz POZ może zlecić pacjentowi badania , które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie oparte jest na IPOM

( Indywidualny Plan Opieki Medycznej ) i uwzględnia nie tylko badania , ale również konsultacje ze specjalistą .

Opieką objęci są pacjenci ze schorzeniami z zakresu :

 • Kardiologii
 • Diabetologii
 • Endokrynologii
 • Chorób płuc 

 

Założenia opieki koordynowanej :

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.
 • zdeklarowanych w naszej placówce POZ
 • chorych przewlekle
 • powyżej 18 roku życia

 

Kontakt do koordynatora tel. 690-275-304

Iwanowice Dworskie

Maszków