Deklaracja dostępności NZOZ Eskulap

NZOZ Eskulap zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NZOZ Eskulap.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Czuba.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 668 320 320

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik NZOZ Eskulap, Teresa Walczak-Czuba
 • Adres: Eskulap sp. z o.o.
  ul. Jurajska 27, Iwanowice Dworskie,
  32-095 Iwanowice, woj. małopolskie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 604502521

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Iwanowice, ul. Jurajska 27

 • 1 platforma dla niepelnosprwnych
 • toalety dla niepełnosprawnych z poręczami / 3 /
 • zaplecze sanitarne dla niepełnosprawnych
 • prysznic (poręcze, siedzisko)
 • 3 wózki dla niepełnosprawnych (aktualnie 2 sztuki z programu Dostępność Plus i 1 sztuka dla pacjentów otyłych)
 • mówiki (2 sztuki)
 • pętle indukcyjne (dla niedosłyszacych) 2 sztuki
 • lupa dla niedowidzących
 • tabele do języka migowego w każdym gabinecie lekarskim i rejestracji
 • kurs języka migowego dla każdego pracownika (certyfikaty po ukończeniu)

Maszków, ul Królewska 49

 • Rehabilitacja dla Niepełnosprawnych i Rehabilitacja Domowa
 • podjazd dla niepełnosprawnych
 • wózek rehabilitacyjny (1x)
 • toaleta dla niepełnosprawnych i zaplecze sanitarne (1 pomieszczenie)

Posiadamy dostęp do usługi "Migam"

Iwanowice Dworskie

Maszków