Badanie CRP

W naszej Przychodni od 13.05.2015 roku posiadamy aparat Quik Read go firmy Orion Diagnostyka. Dzięki niemu możliwe jest oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego przez nakłucie palca pacjenta. Jeśli wynik wskazuje podwyższenie poziomu CRP w krwi z dużym prawdopodobieństwem można rozpoznać zakażenie bakteryjne oraz odpowiednio wcześnie zastosować antybiotykoterapię. Test wykonany tym urządzeniem daje wiarygodne wyniki w ciągu kilku minut i tym samym przyśpiesza prawidłową diagnostykę.