Informacja dla Rodziców Pacjentów małoletnich

Informacja dla Rodziców Pacjentów małoletnich.

W związku z zawieszeniem przez Rząd RP zajęć w szkołach, przedszkolach oraz w żłobkach i klubach dziecięcych od 12 marca 2020 r. informujemy co następuje:

1. Rodzice którzy opiekują się dzieckiem powyżej 8. roku życia, mogą ubiegać się o wystawienie online przez lekarzy naszej placówki druku ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie w ramach opieki nad dzieckiem). Potrzebę wystawiania opieki prosimy zgłaszać  telefonicznie do rejestracji /12/ 388-43-99, /12/ 387-40-95, 662-229-123.

Prosimy wcześniej przygotować dane swoje i dziecka:

imię, nazwisko, nr PESEL i adres, nr telefonu kontaktowego oraz nazwę zakładu pracy i nr NIP pracodawcy.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

- opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia;

- są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą);

3. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

4. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

 

Przydatne linki:

 

Wzór oświadczenia https://www.zus.pl/documents/10182/24142/O%C5%9AWIADCZENIE+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd

Informacja z ZUS

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033?fbclid=IwAR1nfcHNEDANSCCLaMbxPpo6y1ELbetFWQHEToXEefULY4ZYbN-kgK3eB4o