Uwaga, RODO!

W związku z adaptacją do postanowień RODO oraz całkowitą digitalizacją naszej placówki, zwracamy się z prośbą do Naszych Pacjentów o dostarczenie nam aktualnych dokumentów medycznych. Państwa dokumentacja będzie teraz przechowywana w formie elektronicznej, natomiast stare dokumenty zostaną przeniesione do bezpiecznego archiwum.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie aktualnych zaświadczeń lekarskich, informacji dla lekarzy POZ z Poradni Specjalistycznych innych placówek medycznych (kardiolog, urolog, pulmonolog, dermatolog itd.), które potwierdzają że znajdują się Państwo w leczeniu specjalistycznym.

Prosimy również przynieść aktualne wypisy ze szpitala, wyniki badań diagnostycznych tj. badania krwi, wyniki badań Usg, opisy zdjęć rentgenowskich, opisy tomografii komputerowych czy rezonansów magnetycznych.

Działania przez nas podjęte mają na celu zgromadzenie tych danych jednym miejscu, w formie elektronicznej. Dzięki temu poprawi się przejrzystość dokumentacji, jej łatwa dostępność dla personelu i pacjenta oraz podniesie się poziom bezpieczeństwa przechowywania Państwa danych.

Informujemy że od stycznia 2020 r. tylko aktualne zaświadczenia będą przez nas respektowane. Dokumenty medyczne wstawione przed 01.06.2019 r. będą posiadały status „tylko do wglądu w wyjątkowych sytuacjach”. Dlatego też zachęcamy Państwa do uzupełniania swoich dokumentacji medycznych.