NZOZ Eskulap otrzymał akredytację

Szanowni Pacjenci! 

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż nasza przychodnia NZOZ „Eskulap” sp. z o.o. od dłuższego czasu przygotowywała się do Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. 

Z całej Polski tylko niewielka ilość placówek dostała się do tego programu w tym nasza przychodnia, co okazało się dużym wyróżnieniem. Podczas przygotowań do Akredytacji pracownicy NZOZ „Eskulap” stworzyli zestawy standardów, które dotyczą kluczowych obszarów udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj.: bezpieczeństwo, wszechstronność opieki, promocji i edukacji zdrowotnej, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem oraz jakości dokumentacji medycznej. Realizacja wymogów standardów wymagała wielkiego zaangażowania całej kadry medycznej w działania dla poprawy jakości i uzyskania certyfikatu za co wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję. 

Po dogłębnej kontroli na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej została przyznana Akredytacja dla Naszej jednostki POZ w NZOZ „Eskulap”. W wyniku dokonanej oceny punktowej Nasza Przychodnia uzyskała 89% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Do uzyskania akredytacji niezbędne było co najmniej 75% możliwej liczby punktów więc tym bardziej dziękuję za zaangażowanie. 

Dostosowanie dotychczasowej praktyki do wymogów standardów przez nas opracowanych przyczyniło się do modyfikacji kultury organizacyjnej w POZ. Poprzez stopniową zmianę świadomości profesjonalistów medycznych i kadry zarządzającej oraz wprowadzone standardy udało nam się korzystnie wpłynąć na zadowolenie pacjentów ze świadczonej opieki a także uporządkować dotychczasowe działania. 

Z poważaniem 
Teresa Walczak – Czuba