Logopeda

Z radością informujemy, że od lutego wraca do pracy w naszej poradni logopedycznej mgr Maria Musiał - Neurologopeda

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług:

Diagnozę logopedyczną oraz neurologopedyczną.

Terapię logopedyczną oraz naurologopedyczną obejmującą:
-niwelowanie wad wymowy
-usprawnianie aparatu artykulacyjnego
-pracę z dziećmi jąkającymi się
-pracę z dziećmi z ADHD
-pracę z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi
-pracę z dziećmi z zespołami genetycznymi
-pracę z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
-pracę z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
-pracę z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
-zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do podjęcia nauki w szkole
-pracę z osobami dorosłymi po udarach i operacjach neurologicznych

Zapisy właśnie ruszają!

Gabinet czynny od poniedziałku do czwartku.