Logopeda zaprasza

Poradnia Logopedyczna w NZOZ Eskulap 
zaprasza na bezpłatną diagnozę i terapię logopedyczną.


Gabinet oferuje:

Diagnozę logopedyczną 

Terapię logopedyczną obejmującą:
-niwelowanie wad wymowy
-usprawnianie aparatu artykulacyjnego
-pracę z dziećmi jąkającymi się
-pracę z dziećmi niedosłyszącymi
-pracę z dziećmi z zespołami genetycznymi
-pracę z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
-pracę z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
-zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają wątpliwości, co do poprawności mowy swojego dziecka. 
Wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego dziecko.

Gabinet czynny od poniedziałku do czwartku.