Dostępność Plus

Drodzy Pacjenci!
Z radością informujemy Państwa że nasza placówka dołączyła do programu Dostępność Plus.

Celem programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Dostępność w Ochronie Zdrowia może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla inwestycji uniwersalnego projektowania oraz zakupieniu specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i pomocniczych.

W naszej placówce planujemy poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej.

Celem naszego udziału w programie Dostępność Plus będzie ułatwienie korzystania z infrastruktury naszej placówki dla wszystkich Pacjentów, w tym głównie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dotyczy w szczególności:
· osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
· osób niewidomych i słabo widzących;
· osób głuchych i słabo słyszących;
· osób głuchoniewidomych;
· osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
· osób starszych i osłabionych chorobami;
· kobiet w ciąży;
· osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
· osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także zrozumieniem języka pisanego albo mówionego);
· osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
· osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.