Certyfikat jakości ISO 9001 w NZOZ Eskulap

Szanowni Państwo,
od 5 maja 2016 roku NZOZ Eskulap posiada certyfikat systemu zarządzania PN - EN ISO 9001:2009 został nadany dla lokalizacji w Maszkowie 99 oraz Iwanowicach Dworskich 68. Co roku jest realizowany audyt potwierdzający spełnianie norm w zakresie wszystkich poradni specjalistycznych.


Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych w:
- poradni lekarza rodzinnego (POZ), 
- poradni rehabilitacyjnej,
- gabinecie fizjoterapii,
- poradni ginekologiczno-położniczej,
- poradni diabetologicznej,
- poradni neurologicznej,
- poradni logopedycznej,
- poradni psychologicznej,
- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni stomatologicznej,
- poradni psychistrycznej dla dzieci i młodzierzy,
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej i paliatywnej,
- poradni seksuologii i patologii współżycia,
- poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
- poradni medycyny pracy,
- poradni psychogeriatrycznej,
- poradni laktacyjnej,
- poradni żywieniowej,
- gabinecie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej,
- gabinecie medycyny szkolnej.