Informacja o deklaracjach

Szanowni Pacjenci,
uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które w ostatnim czasie złożyły deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w innym podmiocie medycznym, utraciły prawo do bezpłatnych świadczeń udzielanych przez NZOZ Eskulap w Iwanowicach i Maszkowie.

Wszystkie osoby, które złożyły deklaracje pod wpływem innych lub w wyniku udzielenia im niepełnych bądź nieprawdziwych informacji zapewniamy, że w dowolnym momencie mogą ponownie złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w NZOZ Eskulap i zostać objęte bezpłatną opieką medyczną personelu naszych placówek.

Z przyjemnością informujemy, że NZOZ Eskulap jest jedną z największych placówek medycznych w okolicy. Zatrudniamy ponad 30 pracowników i obejmujemy opieką lekarską i pielęgniarską ponad 5000 Pacjentów. W ramach medycyny szkolnej opiekujemy się uczniami z 11 szkół.

NZOZ Eskulap posiada kontrakty z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, diabetologii, pielęgniarstwa rodzinnego, opieki położniczej oraz stomatologii dzieci i dorosłych. Udzielamy porad lekarskich zakresu ginekologii, rehabilitacji, psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży, a także terapii uzależnień. Sprawujemy opiekę nad przewlekle chorymi.

Prowadzimy liczne programy i akcje zdrowotne w tym bezpłatną profilaktykę raka szyjki macicy, badania mammograficzne, wykrywanie wad wzroku, wykrywanie osteoporozy, wykrywanie przerostu prostaty i nowotworu gruczołu krokowego, a także szczepienia ochronne przeciw, pneumokokom i rotawirusom. 

Prowadzimy edukację zdrowotną dla pacjentów cukrzycowych, z chorobą wieńcową i astmą oskrzelową. 
Nasze gabinety spełniają wszystkie standardy NFZ. Posiadamy nowoczesny sprzęt do diagnostyki medycznej jak: USG, EKG, CRP. Oferujemy szeroki zakres badań i zabiegów medycznych jak: badania analityczne, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy, pulsoksymetria (badanie poziomu wysycenia krwi tlenem), zakładanie opatrunków, szycie mniejszych ran, usuwanie szwów i zabiegi otolaryngologiczne.

Z myślą o potrzebach naszych Pacjentów, nieustannie się rozwijamy. Aktualnie wdrażamy certyfikat jakości ISO 9001, a w ostatnim czasie udostępniliśmy naszym Pacjentom na stronie www.eskulap24.eu/s/recepty możliwość zamawiania recept przez Internet. Godziny pracy naszych specjalistów są dostępne na stronie: www.eskulap24.eu/grafik.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zarówno poradami lekarskimi jak i profilaktyką zdrowotną do składania deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki w rejestracji NZOZ Eskulap w Iwanowicach. Oferujemy największy w okolicy zakres świadczeń medycznych na wysokim poziomie.

Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu
lek. med. Teresa Walczak-Czuba