USG stawów biodrowych

Drodzy Pacjenci!

Przypominamy, że w ramach prowadzonej w naszej placówce profilaktyki i diagnostyki noworodków, przeprowadzane są badania USG stawów biodrowych.

Od 01.07.2020 r. następują zmiany w udzielaniu świadczeń. Dla noworodków które są zadeklarowane do naszej placówki, badanie USG stawów biodrowych będzie BEZPŁATNE! Dla dzieci niezadeklarowanych do naszego ośrodka opłata za badanie wynosi 100 zł.