Informacja dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci,
uprzejmie informujemy, że lek. med. Joanna Pawlik z dniem 05.01.2016 r. zakończyła wykonywanie świadczeń medycznych w przychodniach w Iwanowicach i Maszkowie i będzie je dalej wykonywać w innym podmiocie. Wszystkie druki medyczne jak recepty, skierowana na badania, skierowania do poradni specjalistycznych, zwolnienia lekarskie i inne, wystawione przez lek. med. Joannę Pawlik z pieczątką NZOZ Eskulap sp. z o.o. w 2016 roku są nieważne i nie będą uznawane przez apteki, podmioty diagnostyczne, poradnie specjalistyczne ani ZUS. Jednocześnie informujemy wszystkich Pacjentów zadeklarowanych dotychczas w NZOZ Eskulap do lek. med. Joanny Pawlik, że nadal pozostają Pacjentami NZOZ Eskulap i mogą korzystać z porad wszystkich naszych lekarzy. Aktualna lista lekarzy przyjmujących w NZOZ Eskulap wraz z godzinami ich pracy znajduje się na stronie: www.eskulap24.eu/grafik.


Z poważaniem,
Zarząd NZOZ Eskulap sp. z o.o.