lekarze
/12/ 388 43 99
/12/ 387 40 95
+48 662 229 123
Strona główna separator Aktualności separator Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2016 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2016 roku

W okresie wakacji 2016 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS – Oddział Regionalny w Krakowie:
- dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie 19.07-08.08.2016,
- dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie 17.07-6.08.2016.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy:
1. Przynajmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać co najmniej rok.
2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2001 – 2009 (7-15 lat).
3. Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego – druk wniosku dostępny jest w Odziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS raz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl
4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają w kolejności dzieci:
- które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
- które złożyły wniosek po raz pierwszy,
- które odbyły rehabilitację w poprzednich latach, a mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
-po wyczerpaniu powyższych przesłanek dopiero dzieci, które były na turnusie w ubiegłych latach.
5. Rodzice /opiekunowie prawni/ ponoszą odpłatność za pobyt każdego dziecka w wysokości 200 zł oraz koszty przejazdu w obie strony odpowiadający równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje pod nadzorem pracowników KRUS z siedziby Oddziału/Placówki Terenowej.
Wypełnione wnioski należy przesłać/przekazywać do Oddziału Regionalnego w Krakowie lub Placówek Terenowych w terminie do 6.05.2016 r.

na skróty

Eskulap24 - logo

Kontakt

Iwanowice Dworskie 68, 32-095 Iwanowice
tel. /12/ 388 43 99 lub /12/ 387 40 95
lub 662-229-123
e-mail: nzoz.iwanowice@op.pl